Arkos d.o.o.
Krmelj 28d, 8296 Krmelj

tel: 031 890 681
email: info@arkos.si

odgovorna oseba: Jernej Kos

ID za DDV: SI67197485

Matična številka: 8169063000
zavezanec za DDV: DA
TRR: SI56 0315 3100 0640 967 (odprt 26.3.2018, SKB d.d., ARKOS, trgovina in storitve d.o.o.) SI56 3300 0001 1483 918 (odprt 30.3.2022, Addiko Bank d.d., ARKOS, trgovina in storitve d.o.o.)

Kontaktni elektronski naslov: info@arkos.si

Ponudnik ni član poklicnega združenja reguliranega poklica, v smislu 5. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu niti ga ne obvezujejo posebni kodeksi ravnanja.

Splošni pogoji

Uvodne določbe

Ti splošni pogoji urejajo medsebojne pravice in obveznosti ponudnika spletne trgovine www.arkos.si družbe Arkos d.o.o. (v nadaljevanju Ponudnik) in uporabnikov v zvezi z uporabo spletnega portala, prodajne aplikacije in sklepanjem pogodb v elektronski obliki.

Kolikor posamezna vprašanja niso posebej urejena v teh splošnih pogojih, se uporabljajo vsakokrat veljavne in ustrezne določbe zakona, ki ureja varstvo potrošnikov in zakona, ki ureja elektronsko poslovanje na trgu.

Registracija

Za nakup v spletni trgovini www.arkos.si je potrebna predhodna registracija.

Za registracijo se zahteva vnos naslednjih osebnih podatkov uporabnika:

 1. veljavno osebno ime in priimek;
 2. naslov;
 3. naslov elektronske pošte;
 4. telefonska številka uporabnika.

Ob registraciji v sistem obiskovalec pridobi enoznačno uporabniško ime in geslo.

Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki. Z registracijo obiskovalec spletnega portal www.arkos.si postane uporabnik.

Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik z registracijo pooblašča Ponudnika za zbiranje, obdelavo in upravljanje osebnih in ostalih podatkov, ki so potrebni za izpolnitev njegovih obveznosti v zvezi z uporabnikovim naročilom, za namene in v obsegu, opisanem v tej točki.

Uporabnik jamči, da so ob registraciji posredovani podatki točni in ažurni ter se zavezuje, da bo njihovo morebitno spremembo nemudoma sporočil Ponudniku, ki je dolžan podatke posodobiti preko Sistema za registracijo.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, kar stori z uporabo možnosti spremeni podatke..  

Ponudnik se obvezuje, zagotavljati varstvo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki obvezuje Ponudnika (povezava).

Ponudnik bo zbiral in obdeloval osebne podatke Uporabnika za naslednje namene:

 1. obdelave in izpolnitve Uporabnikovega naročila v spletni trgovini www.arkos.si;
 2. obveščanja Uporabnika po elektronski pošti o ponudbi v spletni trgovini www.arkos.siin
 3. obveščanja Uporabnik po elektronski pošti o drugih dejavnosti Ponudnika, ki so povezane z naročilom.

Ponudnik bo Uporabnikove osebne podatke posredoval tretjim osebam samo, če:

 1. Uporabnik za posredovanje podatkov poda izrecno in nedvoumno privolitev v dogovorjeni obliki komuniciranja in
 2. če podatke zahteva oblastni organ z dokončno odločbo, izdano pri izvajanju svojih zakonitih pooblastil.

Za varovanje uporabniškega imena in gesla odgovarja uporabnik sam.

Tehnični koraki oddaje naročila in sklenitve pogodbe

Prodajni artikli, njihove značilnosti in cene, ki so objavljene na portalu www.arkos.si ne predstavljajo zavezujoče ponudbe Ponudnika, temveč vabila k stavljenju ponudb.

Uporabnik z naročilom artiklov ki so objavljene na portalu www.arkos.si, odda ponudbo za nakup določenega blaga po določeni ceni na način, opisan v tehničnih korakih sklenitve pogodbe.

Uporabnik naročilo odda tako, da:

 1. za izbrani artikel izbere zavihek »košarica«
 2. po izboru artiklov nadaljuje s povezavo »blagajna«, kjer se prikaže skupna cena naročila ter stroški dostave
 3. vpiše uporabniško ime in geslo s čimer nadaljuje
 4. vpiše podatke za dostavo
 5. potrdi naročilo

Popravki napak, oziroma prekinitev naročila je možna z uporabo funkcionalnosti »nazaj« ali, s prekinitvijo internetne seje naročila ali z odjavo s spletnega portala.

O prejemu Uporabnikove ponudbe informacijski sistem elektronske trgovine izda avtomatizirano potrdilo, ki ga pošlje na registriran elektronski naslov Uporabnika. Avtomatizirano potrdilo ne pomeni sprejema ponudbe.

Ponudba je sprejeta in pogodba sklenjena, če:

 1. Ponudnik to izrecno potrdi z novim sporočilom o tem, da ponudbo sprejema ali da je naročilo prevzel v obdelavo ali
 2. če Uporabniku v roku 48 ur ne sporoči, da ponudbe ne sprejema.

Pogodba je shranjena v elektronski obliki pri ponudniku in je Uporabniku vsak trenutek dostopna preko funkcionalnosti Moj račun. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Blago in cene ter omejitev odgovornosti

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se podatki o cenah in količinah ter zalogi blaga na spletnem portalu www.arkos.si osvežuje in spreminja pogosto in hitro, pri čemer se upoštevajo naročila v spletni trgovini in dejanska (fizična) zaloga Ponudnika. Ker je usklajevanje podatkov v spletni trgovini z dejanskimi zalogami in cenami občasno, lahko zaradi tehničnih lastnosti delovanja informacijskega sistema spletne trgovine prihaja do napak pri navedbah o ceni, zalogi, drugih značilnosti blaga ali možnostih dostave.

Vse cene vsebujejo DDV 22%, in okoljsko dajatev, razen če je izrecno zapisano drugače.

Cene, objavljene ob artiklu ne vsebujejo stroškov dostave.

Prodajni artikli niso predmet posebnih dovoljenj pristojnih organov.

Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Platišča na fotografijah niso vključena v ceno.

Pravice v primeru napak v delovanju prodajne aplikacije

V primeru napak pri navedbi cene, zalog, drugih značilnosti blaga ali možnostih dostave bo Ponudnik najpozneje v 48 urah obvestil Uporabnika. V primeru, če je mogoče Uporabnikovo naročilo uresničiti na drug primeren način, bo Ponudnik Uporabniku posredoval novo ponudbo.

Uporabnik ima v primeru Ponudnikovega obvestila o napakah možnost naročilo, podano preko spletna aplikacije preklicati ali pa sprejeti Ponudnikovo novo ponudbo.

Če Uporabnik naročila ne prekliče, niti ne sprejme nove ponudbe Ponudnika, mu Ponudnik pošlje obvestilo, da Uporabnikove ponudbe ne sprejema.

Načini plačila in dobavni rok

V primeru sklenitve pogodbe se Uporabnik obvezuje naročeno blago plačati na enega od naslednjih načinov:

 1. z gotovino ob prevzemu
 2. z nakazilom na račun ponudnika po ponudbi / predračunu
 3. s plačilom ob naročilu z eno od naslednjih bančnih kartic:
  – Visa
  – Matercard
  – Karanta
  – Activa Maestro

Ponudnik se obvezuje, da bo kupcu dostavil naročene artikle v roku, navedenem najpozneje v sprejemu ponudbe.

Dostava

Ponudnik se obvezuje naročeno blago dostaviti na naslov, naveden v naročilu. Ponudnik bo Uporabnika (kupca) pred dostavo pravočasno obvestil preko elektronske pošte in/ali telefona. V primeru nedosegljivosti Uporabnika, zaradi katerih dostava ni mogoča, Ponudnik ne more trpeti nobenih neugodnih posledic.

Ob prevzemu blaga se Uporabniku, oziroma od njega pooblaščeni osebi, izroči originalni račun in garancijski list ter druga pripadajoča dokumentacija, če obstaja.

Garancija

Vsi prodajni artikli imajo garancijo, ki je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki in drugi pogoji uveljavljanja pravic iz naslova garancije so navedeni na garancijskih listih.

Vse garancijske zahtevke je potrebno ustno ali pisno vložiti pri ponudniku. Garancijske zahtevke preučuje pooblaščeno osebje dobaviteljev blaga, ki so nosilci garancijske odgovornosti.

Odstop od pogodbe

Uporabnik, ki izpolnjuje pogoje potrošnika, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, ima pravico odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga.

Če želi Uporabnik izkoristit pravico odstopa od pogodbe, mora o tem Ponudnika pisno, preko navadne ali elektronske pošte obvestiti v roku 14 dni v roku 30 dni od nakupa pa blago poslati na naslov Ponudnika.

Vrnjeno blago mora biti neuporabljeno (še ne montirane na platišča), nepoškodovano in v takšnem stanju, kot so bile prejete.

Ponudnik se obvezuje, da bo v roku 14 dni od prejema blaga vrnil celotno kupnino na navedeni TRR Uporabnika.

Stroški vračila blaga na sedež Ponudnika bremenijo Uporabnika.

Oglaševanje

Uporabnik s sprejemom teh Splošnih pogojev soglaša, da ga Ponudnik na registriran elektronski naslov z obvešča o svojih prodajnih akcijah in novostih v obliki elektronskih sporočil, ki bodo kot taka jasno prepoznavna kot Ponudnikova.

Ponudnik bo v oglasnih sporočilih, posredovanih Uporabniku po tej točki, jasno označil pogoje za sprejem posebnih ponudb ki so povezane s popusti, premijami in darili, ki bodo kot taki nedvoumno označeni, in jasno in nedvoumno ter lahko dostopno navedel pogoje za sodelovanje v nagradnih tekmovanjih ali igrah na srečo, ki bodo prav tako kot taki jasno razpoznavni.

Uporabnik ima neomejeno pravico odjaviti se od prejemanja oglasnih sporočil na način, ki je v oglasnem sporočilu posebej naveden.

Pritožbe in spori

Ponudnik si bo prizadeval vse morebitne spore in nesporazume, nastale pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi s prodajo blaga na spletnem portalu www.arkos.si, reševati sporazumno in v obojestransko korist. Uporabnik lahko morebitne ugovore, zahteve, pritožbe in izjave naslovi na posebno telefonsko kontaktno številko Ponudnika 031860681, na poseben elektronski naslov info@arkos.si  po pošti ali osebno pa sedež Ponudnika. Na navedenih kontaktnih naslovih lahko Uporabnik pridobi tudi podatke o servisni službi, če je to, glede na predmet pogodbe potrebno.

Če sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, se Ponudnik in Uporabnik dogovorita, da je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Novem Mestu, ob uporabi materialnih in procesnih pravil, ki veljajo v republiki Sloveniji.

Kaj je piškotek?

Piškotek je majhna datoteka, ki običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Piškotki so v prvi vrsti namenjeni zagotavljanju delovanja spletne strani. Poleg tega lahko z njimi zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.

Kje se piškotki uporabljajo na naši spletni strani?

Na spletni strani uporabljamo dve skupini piškotkov. Prvi so nujno potrebni za delovanje spletne strani, brez katerih ni možno zagotoviti storitev (sem spadajo na primer idnetifikacija posamezne brskalne seje). Druga skupina piškotov je namenjena izboljšanemu delovanju spletne strani. Med te piškotke spada spletna analitika, katera nam omogoča primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev.

Končne določbe

Ponudnik lahko splošne pogoje kadarkoli spremeni, ne da bi o tem posebej obveščal Uporabnike. Spremenjeni splošni pogoji veljajo od njihove objave na spletni strani www.arkos.si.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z  dnem objave na spletni strani www.arkos.si.

Arkos d.o.o.